Amb més de 15 anys d'experiència en el mont de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), a MotSoftware es presten serveis de Consultoria Tecnològica i de Outsourcing informàtic, treballant un ple ventall de necessitats que les petites i mitjanes empreses necessiten per tal de desenvolupar la seva activitat.

Coneixent les necessitats dels nostres clients, treballem als diferents àmbits d'actuació dins de les TIC per tal de donar una solució global de Outsourcing: "Apropant la tecnologia a les persones", es el nostre tret diferencial, es el contacte directe i i constant amb els nostres clients, assessorar i donar la millor solució a les seves necessitats i apropar totes les solucions disponibles per tal d'assolir els seus objectius.